Oznamy

Kalendár

Dnes je Nedela 17.decembra 2017
Meniny má Kornélia
Zajtra bude mať Sláva/Slávka

Oznamy

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji.

                              T l a č o v á s p r á v a( V Žiline, 10. 11. 2017) Výzva na predloženie návrhov na ocenenieza aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji....
Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Vitanová tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Kontaktujte nás

Oznamy

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T l a č o v á s p r á v a( V Žiline, 10. 11. 2017)

Výzva na predloženie návrhov na ocenenieza aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívneobčianstvo a ľudskosť.Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:a/ Aktívny mládežník- mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komuniteprináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.b/ Aktívny občan- osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladompre mladú generáciu.c/ Top starosta / primátor- osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastívenuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži- nominovať možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá savenuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.e/ Top čin ľudskosti- významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom,rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov čikomunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmuo skvalitnenie života v miestnej komunite", povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.Predkladateľom môže byť: právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.)alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každýnavrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2017 elektronickou formou na e-mail: rmzk@rmzk.sk , do predmetusprávy uviesť "ocenenie 2017" alebo písomnou formou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika8390/13, 010 01 Žilina.Nominácia musí obsahovať:a) pri nominovanom jednotlivcovi: meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický ajmailový kontakt, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivitya profilovú fotografiu.b) pri nominácii obce: názov a adresa obecného úradu, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografiez aktivít, ktoré obec podporuje.Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii.Udelenie cien bude 14. decembra 2017.Oceňovanie sa realizuje pod záštitou Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SR a Žilinského samosprávneho kraja.S podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 - 2020", ktoréadministruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.Kontakt:Rada mládeže Žilinského kraja, M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002,mail: darina.ciernikova@rmzk.sk , www.rmzk.sk 

Nominačný hárok

Zobraziť všetky Oznamy

Post your comment

Comments

No one has commented on this page yet.

RSS feed for comments on this page | RSS feed for all comments

© 2009 Obecný úrad Vitanová, 027 12 Liesek, tel.: 043/539 41 06, fax: 043/539 41 06, e-mail: starosta-vitanova@slovanet.sk
Spracovanie VDG a.s.